תבנית:QM08D6Y2007

"עבר זמנו, בטל קורבנו". (חז"ל בגמרא)