תבנית:QM08D7Y2005

- "אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו." ~ שם, ב', ד'