תבנית:QM08D9Y2005

- "כל אדם עשוי לטעות ולחטוא. אולם הצדיק מתחרט." ~ ויטוריו אלפיירי