תבנית:QM09D12Y2005

"אני הולך לתת לך עצה שיכולה לעזור לך , אבל בבקשה אל תפרש את המחווה הזו כמרמזת על כך שאני מחבב אותך" ~ טובי זיגלר מהבית הלבן