תבנית:QM09D13Y2005

"אדם מתעלה על הכל כאשר הוא חדל מלפחוד" ~ כריסטינה מלכת שבדיה