תבנית:QM09D15Y2005

"תפסיק להגיד לאלוהים מה לעשות" ~ תשובתו של נילס בוהר לאלברט איינשטיין כאשר השני טען ש"אלוהים אינו משחק בקוביות"