תבנית:QM09D16Y2006

"להיות אמיץ לב פירושו לדעת מפני מה לא לפחד" ~ סוקרטס