תבנית:QM09D17Y2006

"ברגעים מסוימים אפילו החזקים נזקקים לחלשים" ~ איזופוס