תבנית:QM09D18Y2007

השכל- הכח השיכלי מורכב משלושה דברים: אינטליגנציה(כשרון והבעה);כוח השיפוט ושיקול הדעת; כושר הכרה אינטלקטואלי(תבונה). מטבעו, כל אדם נולד עם כוח שכלי, אולם לא עם שכל. הפעלת הכח השכלי היא זו המביאה את האדם אל השכל. הרמב"ם