תבנית:QM09D21Y2006

"אם יש ברצונך לשלוט על אומה, החל בשליטה על המוסיקה שלה." ~ אפלטון