תבנית:QM09D22Y2005

"בינינו לבין אומות העולם מונחים טבוחי משפחתנו" ~ אורי צבי גרינברג (22 בספטמבר 1896 - 9 במאי 1981)