תבנית:QM09D24Y2006

"שנאה לא נפסקת ע"י שנאה אף פעם, אבל שנאה נפסקת ע"י אהבה - זוהי האמת הניצחית" ~ גאוטמה בודהא