תבנית:QM09D26Y2005

"סבלנות היא צורה של ייאוש המתחפשת למידה טובה" ~ אמברוז בירס