תבנית:QM09D27Y2005

"מי שהופך לחיה מתפטר מכאבו של אדם" ~ סמואל ג'ונסון‎