תבנית:QM09D28Y2005

"ללב יש את נימוקיו אשר ההיגיון אינו מכיר כלל." ~ בלז פסקל