תבנית:QM09D3Y2005

- "המוסיקה היא התגלות נעלה יותר מאשר כל החוכמה והפילוסופיה" ~ לודוויג ואן בטהובן