תבנית:QM09D4Y2006

"יש לך לב זהב, אבל זהב זו רק מתכת" ~ דניאל סלומון, לב זהב