תבנית:QM09D7Y2005

"המוות יכול לשכוח אותך ליום אחד, אך הוא אינו יכול לשכוח אותך למחרת" ~ פתגם ערבי