תבנית:QM09D9Y2005

"אנחנו נשבור להם את העצמות." ~ דוד אלעזר (דדו) עם פרוץ מלחמת יום כיפור