תבנית:QM10D10Y2007

"אני לא יודע באיזה נשק ילחמו במלחמת העולם השלישית, אבל ברביעית ילחמו במקלות ובאבנים." אלברט איינשטיין