תבנית:QM10D11Y2006

"המחלה חיזקה לי את ההבנה שהחומר הוא במקום האחרון - והאהבה, והסיפוק ממה שאני עושה, הם במקום הראשון" ~ עדי גורדון