תבנית:QM10D17Y2006

"אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום" ~ ספר משלי, פרק כז' פסוק 1