תבנית:QM10D17Y2007

לעולם לא ניתנת משאלה לאדם אם אין באפשרותו להגשים אותה