תבנית:QM10D20Y2006

"מים רבים, לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות, לא ישטפוה" ~ שיר השירים