תבנית:QM10D20Y2007

"גיבור ימות למען ארצו, אך הוא יעדיף בהרבה לחיות למענה" - מרטין שין, "הבית הלבן"