תבנית:QM10D24Y2006

"המחלה הקשה ביותר כיום היא לא צרעת או שחפת, אלא ההרגשה שאין בך כל צורך" ~ האם תרזה