תבנית:QM10D28Y2006

"כדי להכיר את מחשבותיהם של אנשים, שים לב למעשיהם ולא לדבריהם." ~ רנה דקארט