תבנית:QM10D31Y2006

"העולם מצחיק אז צוחקים" ~ הגשש החיוור, החכם מימון