תבנית:QM10D3Y2006

"בעיתון יש רק חלק אחד נכון: התאריך" ~ אלון מזרחי