תבנית:QM10D7Y2006

"אושר אינו אלא מצב נפשי שביכולתנו ליצור בעצמנו באמצעות הדרך שבה אנחנו מעבדים ומפרשים את האירועים שבחיינו" ~ חוכמת המשפחה