תבנית:QM11D13Y2005

"אילו היינו מסירים מן החיים את כל הדברים שאינם חשובים, היו נשארים דברים כה מועטים עד כי זה לא היה שווה את המאמץ" ~ מדליין דה סקודרי