תבנית:QM11D18Y2006

"הגדול שבעונשים על מעשים רעים, הוא לגדול כאנשים רעים." ~ אפלטון