תבנית:QM11D20Y2005

"מסע בדמיון כי שם הכי טוב" ~ מהשיר 'כמו אז' שכתב שלמה ארצי