תבנית:QM11D21Y2007

ללמוד מהצלחות של אחרים, לא להעתיק (לי קוואן יו, סינגפור).