תבנית:QM11D23Y2006

"בכל דבר אין אנו מקבלים אלא את מה שאנו נותנים." ~ אונורה דה בלזאק