תבנית:QM11D25Y2006

"כל טיפש יכול לדעת. הנקודה היא להבין". ~ אלברט איינשטיין