תבנית:QM11D27Y2006

"אין אנו מכירים איש אלא באמצעות הידידות." ~ אוגוסטינוס