תבנית:QM11D28Y2006

"הילד חי, המתבגר מצפה לחיות, המבוגר מנסה לחיות והזקן לשרוד." ~ ז'אן שאפלן