תבנית:QM11D29Y2005

"ידידות שאין ביכולתה להתנגד למעשיו המגונים של חבר אין היא ידודות" ~ אמיל שרטייה