תבנית:QM11D2Y2005

"ההיגיון יכול ללמדנו להטיל ספק בכל; אך לעתים רחוקות הוא מובילנו לפעול." ~ פייר בייל