תבנית:QM11D30Y2006

"בעולם הבא לא ישאלו אותי 'למה לא היית משה רבנו?', אלא 'למה לא היית זושא?'"