תבנית:QM11D30Y2007

"מה לך כל כך נמרץ, שלוח, להתגרד על הסכין? אולי תתן גם לסכין לנוח, כן תניח לסכין!" מאיר אריאל, מדרש יונתי.