תבנית:QM11D3Y2007

"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"-רבי אלעזר בשם רבי חנינא מסכת מגילה דף טו' עמוד א'