תבנית:QM11D4Y2005

"אדם יכול לנקות את לבושו אך לא את מצפונו." ~ פתגם פרסי