תבנית:QM11D4Y2006

"הכוח אינו מתבטא במכה חזקה או תדירה, אלא במכה נכונה" ~ אונורה דה בלזאק