תבנית:QM11D5Y2006

"האיכר האמיתי מרגיש בנפשו שאם יפרוש מן האדמה, הרי הוא כפורש מן החיים" ~ אחד העם