תבנית:QM11D6Y2007

האנטישמיות היא הסוציאליזם של הטפשים" אוגוסט בבל