תבנית:QM11D8Y2005

"כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע" ~ מתוך השיר 'שדות של אירוסים' שכתב שלמה ארצי