תבנית:QM11D9Y2006

"מוטב להיות אריה ליום אחד מאשר כבשה לכל החיים" ~ חוכמת המשפחה