תבנית:QM12D11Y2007

"צריך תמיד לדעת את גבול האפשר. לא כדי לעצור, אלא כדי לנסות את הלא אפשרי בנסיבות הטובות ביותר." ~ מתוך "נטל הנפש" מאת רומן גארי